Știri

 

From 8 March, Italians students, who took part in the International project M.I.T. Europe - Marketing, Internationalization and Tourism in Europe " within Erasmus plus program (KA1) ", are conducting s their internship at the Cosvitec Est offices in Constanta (Romania).

Students, belonging to various schools In Campania (ISIS Gaetano Filangieri of Frattamaggiore, ISIS Nitti in Naples, ISIS Tilgher of Herculaneum, ISIS Taddeo da Sessa Sessa Aurunca, ISIS Don Geremia Piscopo Naples) and carefully selected and trained before departure from CosvitecI talia, are now carrying out their transnational placements, provided by ErasmusPlus project, within business and marketing companies in order to promote cultural and environmental heritage.

Students, who have had the opportunity to take part in this project, will improve their knowledge about start-up promotion and business internationalization in the tourism area and will increase, not only their linguistic and digital skills but also how to manage human and financial resources through business plans development and living a great formative experience in Cosvitec Est where they are supported by professional and highly qualified tutors that are following their progress step by step.

Thanks to this experience students will be highly competitive in the world of work not only professionally but also humanly.
Students will surely have a competitive advantage thanks to the soft skills acquired in this important work experience abroad as this at Cosvitec Est.

 

 

As for the issue of sustainability, companies are required to implement plans for reducing consumption and to be more efficient in terms of energy-saving.

 

The mestiereimpresa.bnl.it website identified 5 key pointsin order to achieve a bigger efficiency and to make a change in all business realities.

 

 1. Consumption costs analysis: Examine business needs and all the ways to meet them without wasting unnecessary energy.
  For example it’s possible to choose a program that studies consumption habits (such as recycling paper, monitor the use of the prints, turn on the air conditioning only when necessary) , in order to install a more efficient energy program.
 2. Examine the life cycle of IT equipment: understand, so ,if you can reuse, recycle and update it in order to extend their life cycle and performance.
 3. Monitoring the value chain: understand if there’s any waste to eliminate, control the activities of suppliers monitoring the supply by selecting the most virtuous
 4. Collaboration: inform all employees of the sustainable management of the company, making sure that everyone has a conscious behavior.
 5. Choose local companies: the advantage is that, that way there’s an increase of the local economy and that it’s possible to control the actions of their suppliers, reducing also costs related to transport

 

 

Regio Stars Awards 2017:  Include EU awards for innovative projects in regional development.
Thay are a recognition for Regions that have been co-financed by the ERDF, ESF, IPA or by other funding systems after 1st January 2008 and that can inspire and develop the diffusion of innovative projects. Among the categories in the competition, in addiction to innovation for PMI, women empowerment and digital training, there’s also L’Unione dell’energia: Azioni per il clima.
The deadline for submitting applications is April 10, 2017 at 00:00 am.

 

HorizonPrize 2016: It provides important incentives for those who participate in the Horizon 2020 program, and deliver the most innovative solutions.
HorizonPrize includes awards for innovative projects in the fields of environment and alternative energy:

 

 • Photovoltaics meets history - This award takes on the challenge related to the technical constraints in relation with  integration of photovoltaic energy sources in historic urban districts. This award, amounting to 750 thousand euros, will be assigned to the more suitable project, for photovoltaic system development, considering architectural, aesthetical and technical point of view.
  The deadline for submitting applications is September 26, 2018.
 • Low carbon hospital - With 1 million euros, this award supports the development of solutions for the exclusive use of renewable energy sources for heating and energy supply in hospital buildings. The award will be assigned to an innovative solution that can integrate different technologies into a single system, ensuring uninterrupted energy supply.
  The deadline for submitting applications is April 3, 2019.
 • CO2 Reuse - With his 1.5 million Euros, this award aims to cut CO2 emissions in the atmosphere by supporting the development of innovative products that reuse the carbon dioxide, overcoming the technical, commercial and financial barriers.
  The deadline for submitting applications is April 3, 2019.

 

 mit europe loghi

 

 

Project M.I.T. EUROPE- INTERNAȚIONALIZĂRII MARKETING ȘI TURISM ÎN EUROPA

Programul Erasmus +

 

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea în scop educațional a persoanelor fizice - proiect de mobilitate pentru cursanți VET și personalul - n° 2016-1-IT01-KA102-00521.

 

Coordonator și solicitantul

Cosvitec soc. cons a.r.l.

 

Se trimite Instituții

Institut Francesco Saverio Nitti - Napoli
Institut Gaetano Filangieri - Frattamaggiore
Institut Taddeo da Sessa - Sessa Aurunca
Institut Adriano Tilgher - Ercolano
Institut Don Geremia Piscopo - Arzano

 

Ţările Implicate

Spagna
România
irlanda
Lituania.Centrarea


"MIT Europa" intenționează să activeze 200 de stagii de formare adresate studenților care participă, în perioada 2016/2017, an școlar trecut, în fiecare Institutele IFP implicate (sau cel mult in curs de la un an), în domeniul Marketing Turistic.

 

INTERNATIONAL STAGII

Stagiu va avea loc într-un număr de 4 săptămâni ans perioadă va fi precedată de o pregătire prealabilă plecării în Italia, în ceea ce privește aspectele socio-culturale ale țării, acordând o atenție deosebită formării limbii.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

Prin cele 4 săptămâni de mobilitate internațională în Spania, România, iar participanții la Irlanda și Lituania se vor realiza următoarele obiective specifice:
- Creșterea cunoștințelor, competențelor și abilităților destinatarilor proiectului în funcție de:

 1. Managementul companiei și planificare strategică aplicate pentru start-up de lansare și internaționalizare companie, cu referire în mod special la domeniul turismului;

 2. Tehnici de marketing, analiza datelor financiare și umane, alocarea de resurse financiare și materiale prin elaborarea planurilor de afaceri;

- Participanții de dezvoltare a competențelor lingvistice, necesare pentru ocuparea forței de muncă într-un context de afaceri în creștere și pentru îmbunătățirea turistice companiilor, si, chiar mai mult, în lansarea / relansarea companiilor de turism.

 

APTITUDINI INTERNATIONAL DE CERTIFICARE

La finalul stagiului, participanții vor primi un certificat din partea instituțiilor gazdă recunoscute în toată Europa, în conformitate cu Sistemul ECVET

 

 

Project EU_SMART
Turism, marketing și Internaționalizare: Viitorul în Europa

 

loghi eu smart

 

Instituția Solicitantă
ISIS “Isabella D’Este”

EU_SMART este un proiect de mobilitate transnațională adresat 90 de cursanți care participă anul trecut, în fiecare Institut implicat, cu scopul de a consolida, în cadrul sistemului local de formare, aplicarea unor metodologii inovatoare și flexibile care leagă formarea și practica tradițională. Inițiativa, promovată de un consorțiu național coordonat de Institutul "Isabella D'Este-Caracciolo", își propune să dezvolte în participanților abilități tehnico-profesionale și transversale în domeniile de start-up și de marketing cu specific
referire la sectorul turistic.


CONTEXT

Proiectul va fi implementat în perioada în care șomajul tinerilor în Campania este de aproximativ 40%. Din cauza că este necesar să se promoveze programele de pornire între tineri, luând în considerare și faptul că aceste măsuri sunt puternic sprijinite în Campania și examinări de cunoștințe / competențe în sectorul specific, atât în cazul în care lucrează în context de afaceri și pentru a începe ocuparea forței de muncă de sine. alegere câmp, de fapt, derivă din dorința de a susține o ramură considerată strategică pentru teritoriul de referință, atât în funcție de împuternicirea vocației și repercusiunile TURISTIC profesionale.


OBIECTIVE

Luând în considerare obiectivele generale ale programului Erasmus +, acesta este destinat să consolideze cunoștințele, abilitățile și competențele pentru 90 de cursanți VET din V an de școală profesională prin intermediul a 4 săptămâni stagii (împărțite pentru grupuri de destinație) realizate în Spania și România, în mediul de planificare strategică de management al companiei în principal aplicate la promovarea start-up și acțiunile de internaționalizare antreprenoriale, cu referire specifică la domeniul turismului; toate aceste elemente sunt în măsură să influențeze atât teritoriul de origine a cursanților care încep procesele de schimbare fundamentală, în scopul de a le oferi oportunități profesionale concrete și participanți din punct de vedere educațional precum și în conformitate cu o dimensiune europeană mai mare.


ACTIVITATI DESCRIERE

O acțiune de Internship va fi organizată în Spania și România în domeniile de internaționalizare și de gestionare a turistic porni de afaceri. Această acțiune va fi precedată de o perioadă de formare înainte de plecare, în Italia, susținută de organizațiile gazdă. Internship va fi caracterizat prin etape operaționale specifice:

 • consolidarea lingvistică (învățarea limbilor română și spaniolă)

 • Experiența profesională bazată pe afaceri de pornire

 • participarea la programe de publicitate internaționale

Acțiuni de stagiu vor include formarea nu numai înainte de plecare, dar vor fi sprijinite și prin activități de difuzare și de plasare cu participarea companiilor care nu sunt implicate direct în parteneriat, dar aproape de școli în parteneriat.


REZULTATE

 • Caracteristici superioare a serviciilor educaționale ale școlilor participante la elaborarea unui plan de dezvoltare a transnaționale
  pregătire

 • Repetabilitatea într-o cele mai bune practici locale, regionale și internaționale, precum și de ieșire pentru stagii destinate companiilor care activează în domeniul de referință (documentare, rețele, identificarea obiectivelor de formare, sistemele de certificare ECVET etc.)

©2020 S. C. Cosvitec Est -SRL. Toate drepturile rezervate. RO 28986721

Căutare ...