Reţea

 

 

În ultimii ani a crescut tot mai puternic conceptul de economie bazată pe cunoaștere, ceea ce indică faptul că este în creștere un nou context în care cunoașterea este o resursă esențială pentru inovarea sistemului de producție și achiziția unor niveluri mai largi de competitivitate.

Nu există nici o dezvoltare fără inovație, și nu există nici o inovație fără cercetare științifică.

Evoluția și dezvoltarea social-economică a sferelor locale și internaționale impune companiilor care activează sinergii cu parteneri naționali și internaționali, cu care să se compare și să se realizeze transferul de cunoștințe și bune practici.

Din acest motiv, Cosvitec EST a creat o rețea Glocală bazată de inovare și cunoaștere.

 


©2020 S. C. Cosvitec Est -SRL. Toate drepturile rezervate. RO 28986721

Căutare ...